НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМ А- ПОЈАШЊЕЊЕ БР.1

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр.1  на постављено  питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  у отвореном поступку ЈНОП 1.1.5/2016 – Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње топлификационог система  одржавања топлификационог система Град Пожаревца.
Можетe епреузети овде  jnop-1-1-5-2016-pojasnjenje

Leave a Reply