НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУШТАЊЕ У РАД И ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.24/2016 за предметну јавну набавку добара – Набавка опреме за пуштање у рад и заштиту електромоторних погона.
Можете  преузети овде 1-1-24-poziv-oprema-za-pustanje-u-rad-el-pogona jn-mv-1-1-24-2016-konkursna-oprema-za-el-pogon

 

Leave a Reply