Набавка машинских радова на одржавању ТС града Пожаревца

Обавештење о закљученом уговору
(у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда)
НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТС града Пожаревца. Редни број јавне набавке је;
134/20
16 ЈНОП ПП од 31. октобра 2016. године. Објава обавештења о потписаном уговору, након спроведеног поступка јавне набавке и донете Одлуке о додели уговора,  сходно Члану 116. у складу са Чланом 112. након спроведеног поступка Члан 36. Став 1. Тачка 1), oбјављује у прилогу:
Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply