НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА, 1. ПАРТИЈА – НАБАВКА MS OFFICE -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.9-1/2016, набавка добара – “Набавка рачунарских лиценци и софтвера по партијама – 1.Партија -Набавка Ms office.

Можете преузети овде  odluka-o-dodeli-ms-office-1-1-9-1-2016

Leave a Reply