ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И ДОГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ ТПС „АЛФА БАНКА“ У ЊЕГОШЕВОЈ УЛИЦИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала Уговор  за изградњу дистрибутивне мреже и доградње топлопредајне станице ТПС „Алфа банка“ у Његошевој улици,  по спроведеном отвореном  поступку јавне набавке ЈНОП 1.3.19/2016.
Можете преузети овде alfa-banka-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-1-3-19-2016

Оставите одговор