ШТАМПАЊЕ РАЧУНА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ УГОВОРУ-НАРУЏБЕНИЦИ 2.

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала Уговор – Наруџбеницу 2. – који је склопљен на основу већ потписаног  Оквирног споразума ЈН МВ ОС 1.2.14/2016  са вршиоцем услуга за предметну јавну набавку мале вредности  – “Набавка услуге штампања рачуна за испоручену топлотну енергију”. Можете преузети овде  jn-1-2-14-2-2016-obavestenje-o-zakljucenoj-2-narudzbenici

Leave a Reply