ИЗГРАДЊА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ, ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ ТПС 15/41 И 16/41 У МЗ “СОПОТ 2” – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова  – Изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ “Сопот 2 ” у Пожаревцу, у отвореном поступку ЈНОП 1.3.18/2016. Можете преузети овде  odluka-o-dodeli-1-3-18-2016

Leave a Reply