ОД НОВЕ СЕЗОНЕ ЦЕНА ФИКСНОГ ДЕЛА МАЊА ЗА 6%

На предлог ЈП Топлификација а по одлуци Већа града Пожаревца од 1. октобра 2016. године  ЈП Топлификација примењиваће нови ценовник. По новом ценовнику умањене су цене фиксног дела тарифног обрачуна за 6%, тако да ће током наредне сезоне фиксни део за купце који користе стамбени простор бити 25.46 дин/м2, односно 162.92 дин/kW. За купце који користе пословни простор цена фиксног дела је 31.83 дин/м2, односно 203.65 дин/kW. Цене које се обрачунавају за варијабилни део, односно потрошену енергију,

остале су непромењене. Разлог томе је што пораст цене електричне енергије током претходне сезоне није био већи од 5%, а цена топлотне енергије према дистрибутеру није промењена. Укупан рачун, следствено томе, у зависности од потрошње, може се очекивати да буде укупни рачуни буду мањи 3-4%.

Детаљни преглед ових осталих цена које ЈП Топлификација примењује у свом пословању могу се видети овде

Leave a Reply