УСЛУГА АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ- ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је покренула набавку на коју се закон о јавним набавкама не примењује, набавку услуга Н У 60/2022 “Услуга  ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду”.
Обавештење о покретању можете преузети овде  N U 60-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује