Технички систем

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
ЈП Топлификација има развијени Интегрисани информациони систем, пројектован и развијен коришћењем савремених методологија и алата, који омогућава аутоматизовано обављање и праћење већине административних послова у њој.
Развијен и имплементиран на принципима модуларности и интерактивности, подложан је лакој и брзој надоградњи и прилагођен потребама и захтевима запослених. На овај начин ЈП Топлификација прати трендове савременог пословања и у могућности је да брзо и лако одговори потребана корисника.
У згради дирекције и згради службе ПДО спроведено је структурно каблирање високе категорије 6, тако да се иста користи и за ИП телефонију чији систем је такође имплементиран у оба објекта.
Административно пословање које обухвата комерцијалне и послове финансија покривено је вишеслојном апликацијом која се извршава и на рачунарима на удаљеним локацијама. Ова веб апликација високих перформанси извршава се на високопоузданој бази и омогућава брзо креирање и мапирање нових докумената, као и њихово аутоматско повезивање и књижење. На овај начин систем се брзо и лако, по потреби, дограђује и развија. Систем обезбеђује лако креирање извештаја, као и лак извоз и комбиновање података са другим софтвером, за потребе анализе, праћења и планирања пословања.
Осим пословног софтвера рачунари су опремљени легалним софтвером за канцеларијско пословање, као и специјализованим софтвером за пројектовање.
Софтвер за управљање и праћење топлификационог система SCADA развијен је заједно са предузећем Феникс ББ, омогућава аутоматску контролу и праћење параматера грејања на свим топлопредајним станицама у реалном времену. Подаци су вишеструко заштићени: фајервол сервисима на серверима, мрежним антивирусним софтевром и аутоматским копирањем (бекап) важних података.