Преглед инвестиција 2018


Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м) Укупно изграђених  прикључака

 

 

 

 

 

2018

ул. Милоша Обилића 36а 79 1
Ћириковац – доградња примарног и секундарног дела мреже 2677 67
ул. Јована Шербановића – замена дела примарне и секундарне мреже
279  
ул. Шесте личке дивизије – замена дела примарне и секундарне мреже
192

 

Расадник север – изградња примарног и секундарног дела мреже 448  1
Стевана Мокрањца – изградња примарног и секундарног дела мреже 2552 81
Бојане Првуловић 54 – изградња примарног и секундарног дела мреже 1533  46
ул. Цане бабовић 1 – Чачалица 23 1
ул. Иве Маринковића
120  
ул. Сокобањска 970 48

Нашинских и грађевинских радова на локацији Шумадијска (угао са Зеленгорском улицом) и Београдска према Ђурђевој

 1810  78
ул. Немање Томића 18 – изградња примарног дела мреже
70  
ул. Београдска – замена дела примарне и секундарне мреже  1200   34
Мале локације – прикључења на изграђеној мрежи   1350 125
УКУПНО:  8943 369

Leave a Reply