Преглед инвестиција 2018


Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м)Укупно изграђених  прикључака

 

 

 

 

 

2018

ул. Милоша Обилића 36а791
Ћириковац – доградња примарног и секундарног дела мреже267767
ул. Јована Шербановића – замена дела примарне и секундарне мреже
279 
ул. Шесте личке дивизије – замена дела примарне и секундарне мреже
192

 

Расадник север – изградња примарног и секундарног дела мреже448 1
Стевана Мокрањца – изградња примарног и секундарног дела мреже255281
Бојане Првуловић 54 – изградња примарног и секундарног дела мреже1533 46
ул. Цане бабовић 1 – Чачалица231
ул. Иве Маринковића
120 
ул. Сокобањска 97048

Нашинских и грађевинских радова на локацији Шумадијска (угао са Зеленгорском улицом) и Београдска према Ђурђевој

 1810 78
ул. Немање Томића 18 – изградња примарног дела мреже
70 
ул. Београдска – замена дела примарне и секундарне мреже 1200  34
Мале локације – прикључења на изграђеној мрежи  1350125
УКУПНО: 8943369

Оставите одговор