ОБЈЕДИЊЕНИ ПОЗИВНИ ЦЕНТАР 0800/105-104

Јавно предузеће „Топлификација“ пред званичан почетак грејне сезоне, 15. октобар 2016., године пустило је у функцију Обједињени позивни центар. Овај мултифункционални позивни центар омогућава корисницима система даљинског грејања, као и другим заинтересованим странама, да бесплатним позивом на јединствени број телефона 0800/105-104 добију тражене информације које се тичу функционисања система грејања, буду упућени од кога тражену информацију могу да добију или да пријаве рекламације које се односе на квалитет грејања и цурење воде из инсталација. Опцијама на менију Обједињеног позивног центра позивалац може да изабере пријаву рекламација или пружање информација које су му потребне.

Избор (главни „мени“) Обједињеног позивног центра:
тастер 1
– Пријем рекламација на издате рачуне за извршене услуге и обрачун утрошене топлотне енергије
тастер 2 –Пријем рекламација у вези са квалитетом грејања, цурењем воде из инсталација и другим поремећајима система даљинског грејања
тастер 3 – Пријем информација о нелегалном приључењу на систем топлотне енергије и/или нелегалној потрошњи
тастер 4 – Пријем информација о потрошњи на мерним уређајима који немају модул за даљинско очитавање

Грађани питања могу да достављају редовном и/или електронском поштом на адресе Трг Радмира Вујовића 2, 12000 Пожаревац и/или e-mail: jpt@toplifikacija.rs  (радним данима од 07.30-15.30 часова)

Leave a Reply