Израда пројекта за грађевинску дозволу станице за подизање притиска – Одлука о додели

Дана 26. марта 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке, радова;
Израда пројекта за грађевинску дозволу станице за подизање притиска, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, након спроведеног поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда.
Одлука о додели уговора у прилогу:
Одлука – Израда пројекта за грађевинску дозволу станице за подизање притиска

Leave a Reply