Одлука о обустави поступка 1.1.13.2017

Комисија за ЈН ЈП Топлификација Пожаревац донела је одлуку о обустави поступка јавне набавке 1.1.13/2017 Набавка предизолованих цеви за потребе изградње ТС за конзумно подручје Пожаревца. Одлуку можете преузети на нашем сајту или портају УЈН
Одлука о обустави поступка 1.1.13.2017

Leave a Reply