ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ

Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије.

Позивамо такве купце да своју документацију која је довела до промена доставе ЈП Топлификација, како би одговарајуће промене извршила у својим пословним књигама.

Поступак промене власника, статуса и сл. не подлеже таксама, нити се ова услуга посебно наплаћује.

Непоступање по наведеном упутству повлачи обуставу топлотне енергије.