АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА

Купцима који немају уграђене мерне уређаје, већ учествују у расподели утрошене енргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије.
Код аконтативног начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње по KW или m2. Током летњих месеци, плаћа се разлика између стварно потрошене и аконтативно плаћене енергије, расподељена на једнаке месечне рате до почетка наредне грејне сезоне.

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. Ако и након опомене не учини исто, покренуће се извршни поступак, уз могућност да се у складу са законом о енергетици, обустави даља испорука топлотне енергије.