Набавке 2019

РБ

ТИП ЈН

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ

РОК

ОБАВЕШТЕЊА

1.1.7-I/2019

Јавна набавка мале вредности

Набавка канцеларијског потрошног материјала, I-Партија, Канцеларијски материјал.

Позив 1.1.7-I-2019-Канцеларијски материјал,ЈНМВ 1 1 7-I 2019 kонкурсна документацијa27.02.2019 до 10 сати 

2.1.12Н/2019

Наруџбеница

Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме,

2.1.12. Н 2019-Конкурсна документација18.02.2019 до 10 сати 2.1.12. Н 2019-Измењена Конкурсна документација

2.2.40Н/2019

Наруџбеница

Израда стручних анализа електричних и громобранских инсталација.

2.2.40. Н-2019 Конкурсна документација14.02.2019 до 10 сати 

1211/2019

Јавна набавка мале вредности

СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 50530000

 Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
 11.2.2019. до 9 сати

Одлука о обустави поступка Сервис Измењивача

1114/2019

Отворени поступак

НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Измењена конкурсна документација
5.3.2019.
до 9 сати
 Одговор и појашњење

2.2.34Н/2019

Наруџбеница

Услуга електронског надзора праћења присуства запослених

2.2.34. Н 2019 Конкурсна документација11.02.2019 до 10 сати2.2.34. Н 2019 Измењена Конкурсна документација ,JНМВ  2.2.34-Н/2019 1.ПОЈАШЊЕЊE.

2.2.39Н/2019

Наруџбеница

Одражавање и сервис рачунара и рачунарске опрме ван гарантног рока-Двогодишњи уговор

2.2.39. Н 2019 ЈНМВ Конкурсна документација07.02.2019 до 10 сати2.2.39Н 2019 Oбавештење на закљученом уговору 

1.1.18/2019

Отворени поступак

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
25.02.2019. до 10 сати  

2.2.22Н/2019

Наруџбеница

Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока

ЈНМВ 2.2.22. Н 2019 Koнкурсна документација.01.02.2019 до 10 сати2.2.22 Н 2019 Обавешење о зак .угово 

2.2.6Н/2019

Наруџбеница

РЕДОВАН ПРЕГЛЕД ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТНИХ ЦРЕВА И ВАНРЕДНО ПУЊЕЊЕ АПАРАТА

Конкурсна документација23.01.2019. до 10 сати2.2.6Н-2019 Обавештење о закљученом уговору

1.3.5/2019

Отворени поступак

 МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ДЕЛА КРАКА ОД МАЛЕ ПУМПЕ  ДО ЛОЛЕ РИБАРА (СИНЂЕЛИЋЕВА УЛИЦА)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
1.Измењена конкурсна документација
2. Измењена конкурсна документација
3. Измењена конкурсна документација
 04.02.2019. до 10 сати1.Појашњење
2.Појашњење
3.Појашњење
Oдлука о додели уговора

1343/2018

Отворени поступак

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

 Позив за достављање понуда
Конкурсна документација Локација Горанаска
Измењена конкурсна документација
5.2.2019. до 9 сати
Измењен рок:
12.2.2019. до 9 сати
Питање и појашњење заинтересованог лица 
Обавештење о измени рока за достављање понуда са изменама

1.1.24/2018

Јана набавка мале вредности

НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
10.01.2019. до 10 сати Oдлука о додели уговора
 Oбавештење о закљученом уговору

 

138/2018

 

Отворени поступак

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

 Позив за достављање понуда набавка радова и ТПС Моше Пијаде
Конкурсна документација Набавка радова и ТПС Моше Пијаде

 

22.1.2019. до 9 сати

Одлука о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка
1222/2018Јана набавка мале вредностиСЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕПозив за достављање понуда
Конкурсна документација

25.12.2018. до 9 сати

Појашњење и одговор ,
Појашњење и одговор 2
Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом уговору

1.3.24/2018Отворени поступакМАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ МОРАВСКА 56Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

09.01.2019. до 10.00 сати

 Одлука о додели Уговора
Oбавештење о закљученом уговору