Набавке 2019

РБ

ТИП ЈН

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ

РОК

ОБАВЕШТЕЊА

 

122/2019

 

Јавна набавка мале вредности

 

СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, орн;505300000

Позив за достављ понуда Сервис циркулационих пумпи
Конкурсна документ Сервис циркуалционих пумпи

 

28.11.2019. до 9 сати

 
1.3.33/2019Отворени поступак 

ЈНОП 1.3.33/2019  РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПРИМАРНОГ ДЕЛА ТПС „ТРИАНГЛ“ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПОСТОЈЕЋЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
 09.12.2019. до 10 сати 
2.2.30Н/2019Наруџбеница

ЈНМВ 2.2.30Н/2019 Сервис опреме аутоматике за ТПС

ЈНМВ 2.2.30. Н 2019 Конкурсна документација08.11.2019 до 10 сати 
2.1.3Н/2019Наруџбеница

ЈНМВ 2.1.3.Н/2019 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи

ЈНМВ 2.1.3. Н 2019 Конкурсна документација07.11.2019 до 10 сатиЈНМВ 2.1.3Н- 2019 Обавештење о закљученом уговору.
1.2.28/2019Јавна набавка мале вредности

ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада

ЈНМВ 1.2.28-2019 Позив за подношење понуда,JNMV 1.2.28- 2019 Kонкурсна документација04.11.2019 до 10 сати

ЈНМВ 1.2.28- 2019, 1. Појашњење.ЈНМВ 1.2.28- 2019, 2. Појашњење, ЈНМВ1.2.28-2019 Одлука о додели уговора.

1.3.3/2019-2Јавна набавка мале вредности

НМВ 1.3.3/2019-2 ЕЛЕКТРО  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС, по партијама 1.ПАРТИЈА – ЕЛЕКТРО  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ И АДАПТАЦИЈИ ТПС

Позив за подношење понуда
1. Партија – Конкурсна документација
31.10.2019. до 10 сати Oдлука о додели уговора
Решење о исправци одлуке о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.3.3/2019-2Јавна набавка мале вредности

ЈНМВ 1.3.3/2019-2 ЕЛЕКТРО  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС, по партијама, 2.ПАРТИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ

 Позив за подношење понуда
2. Партија  – Конкурсна документација 
 31.10.2019. до 10 сати  Oдлука о додели уговора
1.1.22/2019-2Јавна набавка мале вредностиНАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ДЕЛОВА И ОПРЕМЕПозив за подношење понуда
Kонкурсна документација
29.10.2019. до 10 сати 1. Појашњење 
2. Појашњење 
3. Појашњење
1. Измењена конкурсна документација
 Oбавештење о продужењу рока за отварање понуда 
Oдлука о додели уговора.
1.1.6/2019Јавна набавка мале вредностиНАБАВКА ГОРИВА И ТНГ

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

24.10.2019. до 10 сати Oдлука о додели уговора
1.1.3/2019Јавна набавка мале вредностиНабавка диктир система за допунуПозив ЈНМВ 1.1.3-2019-Набавка диктир система за допуну,1.1.3 2019 ЈНМВ Конкурсна документација- Набавка диктир система17.10.2019 до 10 сати ЈНМВ 1.1.3-2019 Одлука о додели уговора, ЈНМВ 1.1.3- 2019 Обавештење о закљученом уговору.
1.1.13/2019Отворени поступак Оквирни споразумНабавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог системаПозив за подношење понуда
Kонкурсна документација
04.11.2019. до 10 сати 1.  Појашњење
 1. Измењена  конкурсна  документација
Oдлука о закључењу оквирног споразума
2.1.2Н/2019НаруџбеницаСитан потрошни материјалЈНМВ 2.1.2. Н 2019-Конкурсна документација11.10.2019. до 10 сати ЈНМВ 2.1.2-N 2019, 1. Појашњење,ЈНМВ 2.1.2. Н 2019-Измењена Конкурсна документација, 2.1.2Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.
1.2.19/2019Јавна набавка мале вредностиСервис и баждарење калориметараЈНМВ 1.2.19-2019 Позив за подношење понуда,JNMV 1.2.19- 2019 Kонкурсна документација11.10.2019. до 10 сати ЈНМВ 1.2.19-2019 Одлука о додели уговора,ЈНМВ 1.2.19 2019 Обавештење о закљученом уговору
2.1.7/2019НаруџбеницаНабавка санитарног материјала за одржавање хигијенеЈНМВ 2.1.7. Н 2019 Конкурсна документација09.10.2019 до 10 сати 2.1.7N 2019 Oбавештење о закљученом уговору.
1.1.22/2019Јавна набавка мале вредностиНабавка електроенергетског материјала, делова и опремеПозив за подношење понуде,Kонкурсна документација07.10.2019 до 11 сати Oдлука о обустави поступка
1.1.3.3-2/2019Јавна набавка мале вредностиЕлектро радови на изградњи ТПС, 2. Партија-Електро радови на реконструкцији опреме аутоматике ТПСPoziv Za Podnosenje Ponude.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 207.10.2019 до 10 сати ЈНМВ 1.3.3-2019, 2.Партија Одлука о обустави
 1.3.3/2019Јавна набавка мале вредности Електрорадови на изградњи  ТПС, 1.Партија-Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС Poziv Za Podnosenje Ponude.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 107.10.2019 до 10 сати  ЈНМВ 1.3.3-2019 1.Партија Одлука о обустави поступка

1.1.1./2019-3

Отворени поступак

Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала по партијама,1. Партија-Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала.

Poziv Za Podnosenje Ponude .,JN OP 1.1.1-2019-3 KONKURSNA DOKUMENTACIJA01.11.2019 до 10 сати 1.Измењена конкурсна документација
 2.Измењена конкурсна документација
 Oбавештење о продужењу рока за отварање понуда,
Oдлука о додели уговора

2.2.44/2019

Наруџбеница

Услуге ангажовања покретне дизалице са корпом за извођење висинских  радова.

ЈНМВ 2.2.44. Н- 2019 Конкурсна документација03.10.2019 до 10 сати

 ЈНМВ 2.2.44-N 2019, 1. Појашњење,

2.2.44Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

1.2.17/2019

Јавна набавка мале вредности

УСЛУГА ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ТАЧАКА

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
 04.10.2019. до 10 сати

Обавештење о продужењу рока
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 2.Измењена конкурсна документација 
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

2.1.17/2019

Наруџбеница

Набавка алата, дренажних  и потапајућих пумпи

ЈНМВ 2.1.17. Н/ 2019-Конкурсна документација03.10.2019 до 10 сати ЈНМВ 2.1.17Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

2.2.13/2019

Наруџбеница

Испитиваље и сервис инсталације и опреме стабилних система дојаве пожара по партијама, 1. Партија: Услуге испитивања стабилних система дојаве пожара објеката у власништву ЈП “ Топлификација“ Пожаревац

ЈНМВ 2.2.13. Н 2019, 1. Партија- Конкурсна документација01.10.2019 до 10 сати JНМВ 2.2.13н 2019 Oбавештење о закљученом уговору

1.3.6/2019-2

Отворени поступак

ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ТС ЗА „МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2019, БАЛОН САЛУ И 3 ТПС“ -ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
21.10.2019. до 10 сати  Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

2.2.42-2/2019

Наруџбеница

Израда акта о процени ризика и заштити лица,имовине и пословања-Поновљени поступак

2 2 42 Н 2019 ЈНМВ Конкурсна документација-Поновљени поступак)30.09.2019 до 10 сати 2.2.42Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

1.3.1/2019

Отворени поступак

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
21.10.2019. до 10 сати  Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.2.13/2019

Јавна набавка мале вредности

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОСА У  КАТАСТАР

Позив за достављање понуда 
Конкурсна документација
23.09.2019. до 10 сати  Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.2.3/2019

Јавна набавка мале вредности

„РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС“

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
16.09.2019. до 10 сати 

 Oдлука о додели уговора,
ЈНМВ 1.2.3 2019 Обавештење о закљученом уговору

2.2.42Н/2019

Наруџбеница

„ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА“

 Конкурсна документација 05.09.2019. до 10 сати 

 1. Појашњење
Oбавештење о обуствави поступка

1.3.23/2019

Отворени поступак

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС „ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА“Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
06.09.2019. до 10 сати  1. Појашњење
2. Појашњење
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

111/2019

Отворени поступак

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121Poziv za dostavljenje ponuda
Konkursna dok Nabavka celicnih cevi
22.8.2019. до 9 сати Одлука о обустави
Obavestenje o obustavi postupk2

1.1.9/2019

Јавна набавка мале вредности

Набавка пословног софтвера MS OFFICEЈНМВ 1.1.9 2019-Позив за подношење понуда,ЈНМВ 1. 1. 9-2019 Kонкурсна документација26.07.2019.  до 10 сатиЈНМВ 1.1.9- 2019, 1.   Појашњење.ЈНМВ 1.1.9- 2019-II, 2.      Појашњење.ЈНМВ 1.1.9-2019 Одлука о додели уговора.
Oбавештење о закљученом уговору

1.2.18/2019

Јавна набавка мале вредности

УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРАПозив за достављање понуда
Конкурсна документација
29.07.2019. до 10 сати Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

1.3.7/2019

Отворени поступак

РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација

15.08.2019. до 10 сати

Oдлука о додели уговора

2.2.1Н/2019-II

Наруџбеница

Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени поступак

ЈНМВ 2.2.1.- 2019-II Конкурсна документација- Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени поступак

22.07.2019 до 10 сати

 ЈНМВ 2.2.1Н-2019 Обавештење о закљученом уговору

2.1.4Н/2019

Наруџбеница

Набавка аутомата и воде за пиће

ЈНМВ 2.1.4 Н 2019 Конкурсна документација

18.07.2019 до 10 сати

ЈНМВ 2.1.4Н- 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

2.2.1Н/2019

Наруџбеница

Превоз материјала из магацина на локацију

ЈНМВ 2.2.1.Н- 2019 Конкурсна документација- Превоз материјала из магацина на локацију

12.07.2019 до 10 сати

ЈНМВ 2.2.1Н-2019 Oбавештеље о обустави поступка

 

1317/2019

 

Отворени поступак

 

МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ОРН: 45232140

Позив за достављање понуда Набавка радова маш инвестиционо 2018
Конкурсна документација Набавка маш радова 2018

 

25.7.2019.
до 9 сати

Одлука о додели Уговора Машински радови
Обавештење о потписаном Уговору

 

1123/2019

 

Јавна набавка мале вредности

 

НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

1123 2019 Poziv za dostavljenje ponuda
1123 2019 Konkursna dok Nabavka Razmenjivaca i
Измењена Конкурсна документација Набавка размењивача

1.7.2019.
до 9 сати

Измењен рок
4.7.2019. до 9 сати

Обавештење о измени рока за достављање понуда
Odgovor i pojasnjenje
Одлука о додели Уговора
Обавештење о потписаном Уговору

1.1.15/2019

Јавна набавка мале вредности

НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

21.06.2019 до 10 сати

 Oдлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом угоовору

1.2.29 ЈНМВ ОС/2019

Јавна набавка мале вредности-Оквирни споразум

Штампање рачуна и образаца-Поновљени поступак

Позив-за-подношење-понуда-Поновљени поступак,
Конкурсна документација-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

17.06.2019 до 10 сати

 ЈНМВ ОС 1.2.292019 Oдлука о закљученом оквирном споразуму, ЈН МВ ОС 1.2.29 2019 Обавештење о закљученом Оквирном споразума

ЈН-1.2.29-1-Обавештење о закљученом уговору .

2.2.20Н-I/2019

Наруџбеница

Периодични преглед и сервис ПП заштите, I-Партија-Услуге техничког обезбеђења

ЈНМВ 2.2.20.Н-I/ 2019 Конкурсна документација

13.06.2019 до 10 сати

Oбавештеље о закљученом уговору.

 

114/2019

 

Отворени поступак

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120.

114 2019 Позив за достављање понуда
114 2019 Конкурсна документација

 

10.7.2019.
до 9 сати

Појашњење и одговор са Изменом
Одлука о додели Уговора Предизоловане цеви
Обавештење о потписаном Уговору

 

1123/2019

Јавна набавка мале вредности

НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

1123 2019 Позив за достављање понуда
1123 2019 Конкурсна документација Набавка размењивача топлоте i

 

10.6.2019. до 9 сати

 Одлука о обустави поступка
Obavestenje o obustavi postupka

1.2.8/2019

Јавна набавка мале вредности

Услуге физичко техничког обезбеђења објеката ЈПТ

ЈНМВ 1.2.8-2019 Позив за достављање документације 1.2.8-2018 Физичко техничко обезбеђење објеката ЈПТ,ЈНМВ 1.2.8-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА07.06.2019 до 10 сати Oдлука о додели уговора,ЈНМВ 1.2.8. 2019 Oбавештење о закљученом уговору

111/2019

Отворени поступак

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Poziv za dostavljenje ponuda
Konkursna dok Nabavka celicnih cevi

2.7.2019.
до 9 сати

 Одлука о обустави поступка Цеви
Obavestenje o obustavi postupka

1.3.6/2019

Отворени поступак

ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ТС ЗА „МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2019“, БАЛОН ХАЛУ И ТРИ ТПС

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
28.06.2019. до 10 сати Oдлука о обустави поступка

1.3.16/2019-2

Отворени поступак

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП  ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
26.06.2019 до 10 сати  ЈН ОП 1.3.16-2019-2 Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.3.31/2019

Отворени поступак

ИЗРАДА ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА  И ОПРЕМАЊЕ ТПС У ЦИЉУ ПРОШИРЕЊА ТОПЛОТНИХ КАПАЦИТЕТА НА ВЕЋ ИЗГРАЂЕНИМ ДИСТРИБУТИВНИМ ЗОНАМА:
ТПС „СУВОБОРСКА 12“
ТПС „УЖИЧКА 31-33“ И
ТПС „МОШЕ ПИЈАДЕ

Позив за подношење понуда
Kонкурс
1. Измењена конкурсна документација
21.06.2019.  до 10 сати 1. Појашњење
 Oбавештење о продужењу рока за оотварање понуда
Oдлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

1.2.29/2019

Јавна набавка мале вредности- Оквирни Споразум

Штампање рачуна и образаца

ЈНМВ ОС 1.2.- 29 2019 Конкурсна документацијА, JНМВ-ОС-1.2.29-2019-Позив-за-подношење-понуда30.05.2019 до 10 сати ЈНМВ OС 1.2.29 2019 Одлука о обустави поступка, JН МВ-ОС 1.2.29 2019 Oбавештење о обустави поступка.

2.2.31 Н/2019

Наруџбеница

Аутолимарске услуге за потребе возног парка

ЈНМВ 2.2.31. Н 2019-Конкурсна документација27.05.2019 до 10 сати ЈНМВ 2.2.31Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

1.3.22/2019

Отворени поступак

ИЗГРАДЊА ТПС „МОРАВСКА 22“

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
14.06.2019.до 10 сати Oдлука о додели  уговора 
Обавештење о закљученом уговору

1.1.7-II/2019

Јавна набавка мале вредности

Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама, II Партија-Оригинални тонери

ЈНМВ 1 1 7-II 2019 конкурсна документација,Позив ЈНМВ 1.1.7-II-2019-Оригинални тонери23.05.2019 до 10 сати ЈНМВ 1 1 7-II 2019 Исправљена конкурсна документација.ЈНМВ 1.1.7-II- 2019, 1. Појашњење
Oдлука о додели уговора,1.1.7-II-2019 Обавештење о закљученом уговору

1.2.7/2019

Јавна набавке мале вредности

Услуге осигурања имовине и запослених

1.2.7-2019-Позив за подношење понуда,1.2.7-2019 Конкурсна документацијa23.05.2019 до 10 сати ЈНМВ 1.2.7-2019 Одлука о додели уговора.
Обавештење о закљученом уговору

1.3.32/2019

Отворени поступак

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС ПЕЋКЕ- II, ИТПС ПЕЋКА-III, ИТПС ПЕЋКА-IV-1 и  ИТПС ПЕЋКА–IV-2

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
17.05.2019. до 10 сати  Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.2.14/2019

Јавна набавка мале вредности

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1.Измењена конкурсна документација

25.04.2019. до 10 сати

Обавештење о продужењу рока отварања
1. Појашњење
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.2.22/2019

Јавна набавка мале вредности

 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП  И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100
Вреловод Костолац-Пожаревац

Poziv za dostavljanje ponuda Kosenje VKP
Konkursna dokumentacija Kosenje VKP
1. Измењена конкурсна документација

19.4.2019. до 10 сати

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
1.Појашњење 
Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

1.1.16/2019

Јавна набавка мале вредности

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

15.04.2019. до 10 сати

 Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
 1.1.17/2019

Јавна набавка мале вредности

 НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТСПозив за подношење понуда
Kонкурсна документација
 15.04.2019. до 10 сати Oдлука о додели уговора 
 Oбавештење о закљученом уговору

 

1.3.16/2019

 

Отворени поступак

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП* ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС**

1316 2019 ЈНОП Позив за достављање понуда
1316 2019 ЈНОП Конкурсна документација 
 1. Измењена конкурсна документација

 

14.5.2019. до 10 сати

 Oдлука о обустави поступка

 

1.3.29/2019

 

Отворени поступак

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА,
ОРН: 45232140

 1329 2019 ЈНОП Позив за достављање понуда
лок Горанска
Конкурсна документација лок Горанаска
1. Измењена конкурсна документација

 

9.5.2019. до 10 сати

 Oдлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом уговору

1.2.26/2019

Јавна набавка мале вредности

СИСТЕМАТСКИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација

12.04.2019. до 13 сати  Обавештење о продужењу рока 
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНОП ПП
1112/2019

 

Отворени поступак
по партијама

НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ,
ОРН: 44163000
Партија I Набавка арматуре – секциона
Партија II Набавка арматуре – ручне запорне и регулационе

 Позив за достављање понуда
Конкурсна доскументација

 

 

 8.5.2019.
до 9 сати

Одговор и појашњење
на постављено питање,
2.Одговор и појашњење на постављено питање.
Одговор и појашњење на постављено питање 3
Dopuna Одговорa и појашњењa на постављено питање 3
Одлука о додели Уговора Партија 1

Одлука о додели Уговора Партија 2
Obavest o zaklj Ugovora Partija 1
Obavest o zaklj Ugovora Partija 2

2.2.24Н/2019

Наруџбеница

Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду.

2.2.24. Н 2019 ЈНМВ Конкурсна документација28.03.2019 до 10 сати 2.2.24Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

2.2.41 Н-II/2019

Наруџбеница

Набавка угоститељских услуга II-Партија-Прослава Славе

2.2.41-II- Н 2019 ЈНМВ Конкурсна документација25.03.2019 до 10 сати 2.2.41-II Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

2.2.41Н-I/2019

Наруџбеница

Набавка угоститељских услуга, I-Партија- Пословни ручак.

2.2.41-I- Н 2019 ЈНМВ Конкурсна документација.25.03.2019 до 10 сати 2.2.41-IН -2019 Обавештење о закљученом уговору.

1222/2019

Јавна набавка мале вредности

 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП* И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100
Вреловод Костолац-Пожаревац

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
26.3.2019. до 9 сати Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

1211/2019

Јавна набавка мале вредности
у поновном поступку

СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 50530000

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
6.3.2019.
до 9 сати
Одлука о додели Уговора
Обавештење о потписаном Уговору

1.2.31/2019

Јавна набавка мале вредности

Услуге одржавања рачунарске лиценце AUTOCAD LT

ПОЗИВ JNMV 1.2.31-2019 Услуге одржавања рачунарске лиценце AUTOCAD LT, JНМВ 1. 2.31 2019 Конкурсна документација AUTOCAD LT01.03.2019 до 10 сати ЈНМВ 1.2.31-2019-Одлука о додели уговора,1.2.31-2019 Обавештење о закљученом уговору.

1.3.18/2019

Отворени поступак

Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС “ Цане Бабовић 1″

ЈН ОП 1.3.18-2019 Позив за подношење понуда,ЈН ОП 1.3.18-2019 Kонкурсна документација21.03.2019 до 10 сати Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

1.3.19/2019

Отворени поступак

Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Црногорска“

ЈН ОП .1.3.19-2019 Позив за подношење понуда,ЈН ОП 1.3.19-2019 Конкурсна документација.21.03.2019 до 10 сати Одлука о обустави поступка
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.1.7-I/2019

Јавна набавка мале вредности

Набавка канцеларијског потрошног материјала, I-Партија, Канцеларијски материјал.

Позив 1.1.7-I-2019-Канцеларијски материјал,ЈНМВ 1 1 7-I 2019 kонкурсна документацијa27.02.2019 до 10 сати ЈНМВ 1.1.7-I-2019 Одлука о додели уговора, 1.1.7-I-2019 Обавештење о закљученом уговору

2.1.12Н/2019

Наруџбеница

Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме,

2.1.12. Н 2019-Конкурсна документација18.02.2019 до 10 сати 2.1.12. Н 2019-Измењена Конкурсна документација,2.1.12Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

2.2.40Н/2019

Наруџбеница

Израда стручних анализа електричних и громобранских инсталација.

2.2.40. Н-2019 Конкурсна документација14.02.2019 до 10 сати 2.2.40Н 2019 Обавештење о закљученом уговору.

1211/2019

Јавна набавка мале вредности

СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 50530000

 Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
 11.2.2019. до 9 сати

Одлука о обустави поступка Сервис Измењивача
Обавештење о обустави поступка

 

1114/2019

 

Отворени поступак

 

НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Измењена конкурсна документација
1114 2019 ЈНОП Измењена 2 Конкурсна документација

 

5.3.2019.
до 9 сати

Одговор и појашњење
Одговор и појашњење 2
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору

2.2.34Н/2019

Наруџбеница

Услуга електронског надзора праћења присуства запослених

2.2.34. Н 2019 Конкурсна документација11.02.2019 до 10 сати2.2.34. Н 2019 Измењена Конкурсна документација ,JНМВ  2.2.34-Н/2019 1.ПОЈАШЊЕЊE.ЈНМВ 2.2.34Н- 2019 Oбавештење о закљученом угвору.

2.2.39Н/2019

Наруџбеница

Одражавање и сервис рачунара и рачунарске опрме ван гарантног рока-Двогодишњи уговор

2.2.39. Н 2019 ЈНМВ Конкурсна документација07.02.2019 до 10 сати2.2.39Н 2019 Oбавештење на закљученом уговору 

1.1.18/2019

Отворени поступак

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
25.02.2019. до 10 сати Одлука о додели уговора
JNOP 1.1.18 2019 Oбавештење о закљученом уговору

2.2.22Н/2019

Наруџбеница

Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока

ЈНМВ 2.2.22. Н 2019 Koнкурсна документација.01.02.2019 до 10 сати2.2.22 Н 2019 Обавешење о зак .угово 

2.2.6Н/2019

Наруџбеница

РЕДОВАН ПРЕГЛЕД ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТНИХ ЦРЕВА И ВАНРЕДНО ПУЊЕЊЕ АПАРАТА

Конкурсна документација23.01.2019. до 10 сати2.2.6Н-2019 Обавештење о закљученом уговору

1.3.5/2019

Отворени поступак

 МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ДЕЛА КРАКА ОД МАЛЕ ПУМПЕ  ДО ЛОЛЕ РИБАРА (СИНЂЕЛИЋЕВА УЛИЦА)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
1.Измењена конкурсна документација
2. Измењена конкурсна документација
3. Измењена конкурсна документација
 04.02.2019. до 10 сати1.Појашњење
2.Појашњење
3.Појашњење
Oдлука о додели уговора
ЈНОП 1.3.5 2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ.

1343/2018

Отворени поступак

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

 Позив за достављање понуда
Конкурсна документација Локација Горанаска
Измењена конкурсна документација
5.2.2019. до 9 сати
Измењен рок:
12.2.2019. до 9 сати
Питање и појашњење заинтересованог лица 
Обавештење о измени рока за достављање понуда са изменама
Одлука о додели Уговора
Одлука о обустави поступкаа
Obavestenje o obustavi postupka

1.1.24/2018

Јана набавка мале вредности

НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
10.01.2019. до 10 сати Oдлука о додели уговора
 Oбавештење о закљученом уговору

 

138/2018

 

Отворени поступак

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

 Позив за достављање понуда набавка радова и ТПС Моше Пијаде
Конкурсна документација Набавка радова и ТПС Моше Пијаде

 

22.1.2019. до 9 сати

Одлука о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка
1222/2018Јана набавка мале вредностиСЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕПозив за достављање понуда
Конкурсна документација

25.12.2018. до 9 сати

Појашњење и одговор ,
Појашњење и одговор 2
Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом уговору

1.3.24/2018Отворени поступакМАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ МОРАВСКА 56Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

09.01.2019. до 10.00 сати

 Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
Oдлука о измени уговора о ЈН