Преглед инвестиција 2018 (јануар-јун)


Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м)Укупно прикључених објеката

2018

Ћириковац – доградња примарног и секундарног дела мреже267767
ул. Јована Шербановића – замена дела примарне и секундарне мреже
279 
ул. Шесте личке дивизије – замена дела примарне и секундарне мреже
192

 

Расадник север – изградња примарног и секундарног дела мреже160 
Стевана Мокрањца – изградња примарног и секундарног дела мреже3000127
Бојане Првуловић 54 – изградња примарног и секундарног дела мреже950 
УКУПО:7028194

 

 

Оставите одговор