Пословање

  ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
2017. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
Ребаланс 1 Програма пословања за 2017. годину

Извештај о пословању за II квартал 2017.
Извештај о пословању за I квартал 2017.

2016. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ  Ребаланс 1 Програма пословања за 2016. годину ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ
Извештај о пословању за IV квартал 2016
Извештај о пословању за III квартал 2016
Извештај о пословању за II квартал 2016.

Извештај о пословању за I квартал 2016.
2015.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ
Ребаланс 1 Програма пословања за 2015. годину

Ребаланс 2 Програма пословања за 2015. годину

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015. ГОДИНУ
2014.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ
Ребаланс 1 Програма пословања за 2014. годину

Ребаланс 2 Програма пословања за 2014. годину

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014. ГОДИНУ
2013.   ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013. ГОДИНУ
2012.  

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012. ГОДИНУ
 Извештај независног ревизора 2012

2011.   ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2011. ГОДИНУ