Пословодство

Директор ЈП Топлификација
Дејан Дачић
дипломирани правник
Рођен у 1964. у Пожаревцу. Основну и средњу школу завршио у Пожаревцу, а Правни факултет Универзитета у Крагујевцу 1990. године. Од тада до 2000. године ради као судија у Основном суду у Пожаревцу. Од 2000.-14. се бави адвокатуром.
На место вд директора именован је 06.09.2014. а за директора именован марта 2015. године од стране Скуштине града Пожаревца на период од 4 године.
Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова    
Коста Јеремић    
дипломирани економиста
Рођен у 1963. у Пожаревцу. Основну и средњу школу завршио у Београду, а Економски факултет Универзитета у Београду 1987. године.
У периоду од 1987-92. радио у РО „Пољопривреда“ на пословима финансијске оперативе и финансијског директора. Од 1992-93. радио у КИ „Бамби“ на месту руководиоца финансијке службе.
1993-96. био на дужности председника СО Пожаревац. 1997-98. на месту директора Дирекције за изградњу општине Пожаревац. 1998-2008. у ДП „Шећерана“, стечајни управник, по завршетку стечаја директор
Од 2009. године у ЈП Топлификација на месту помоћника директора за инвестиције и развој и заменика директора.
Извршни директор техничких послова, развоја и инвестиција  
Мирко Аранђеловић    
дипломирани инжињер машинства
Рођен у 1964. у Пожаревцу. Основну и средњу школу завршио у Пожаревцу, а Машински факултет Универзитета у Београду 1991. године.
У периоду од 1992-2003. ради у ЈП Топлификација као Директор сектора за пренос, дистрибуцију и одржавање.
Од 2003.-12. ради на пословима машинског пројектовања и надзора у Минел Еним Смедерево, Доминг и Гас Инвест.
Од априла 2015. у ЈП Топлификација као помоћник директора за техничке послове и развој

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник
Драган Марковић
дипломирани инжињер електротехнике
Рођен у 1957. у Београду. Основну и средњу школу завршио у Пожаревцу, а Електротехнички факултет Универзитета у Београду 1982. године.
У периоду од 1982-89. ради у ИЕК „Костолац“.
Од 1989. је запослен у ЕД „Електроморава“ Пожаревац, где је радио на местима: руководиоц дистрибуције, технички руководилац дела предузећа, директор, главни инжињер развоја, руководила службе за Интегрисани систем менаџмента и директора за пословни систем.
У више мандата био члан Управног одбора ЈП „Топлификација“, у периоду од 1999-2013. године.
Члан    
Ненад Обрадовић    
дипломирани економиста

Рођен 1975. године у Пожаревцу . Основну школу је завршио у Влашком Долу, Гимназију у Великом Градишту. Звање дипломирани економиста стиче 2001. на Универзитету у Београду. У периоду од 2002. до 2003. године ради у рачуноводственим агенцијама. 2004 године у Winer Stadtishe осигурању.
Од 2005. године оснивач и директор привредног друштва за рачуноводствене услуге Cons fina net доо.
Од 2011. године запослен у Пд Авала ад и Авала Градња на местима шеф рачуноводства, менаџер и председник скупштине акционара. Од јула 2015. године је члан надзорног одбора ЈПТ.

Члан    
Ненад Мишић    
дипломирани инжињер машинства
Рођен сам 1956.године у Пожаревцу.  Гимназију завршио у Пожаревцу а Машински факултет 1981.године у Београду  смер за термотехнику, усмерење грејање и климатизација.
Од 1982. до 1988. године радио у Јавном предузећу “Термоелектране Костолац” на пословима инжењера анализе процеса у радној јединици “Производња” и на пословима водећег инжењера одржавања турбопостројења (турбине, генератори, пумпе, арматура, размењивачи топлоте, филтри итд.) у радној јединици “Одржавање”.
Од 1988. до 1999. године радио у РО у оснивању “Топлификација” на радном месту техничког директора.
Од октобра 1999. године  у Јавном предузећу “Термоелектране Костолац”  као управник службе грејања.
Од 2003. године у ЈП “Топлификација” на месту главног надзорног органа, затим, од 2004.године, на радно место руководиоца машинског одржавања. Од 2007. као директор сектора ПДО, од 2015. руководиоц Службе ПДО.