Набавке 2018

РБ ТИП ЈН
НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ
РОК
ОБАВЕШТЕЊА
1.1.17/2018 ЈНВМ Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

21.02.2018  
1.2.12/2018 Преговарачки поступак без објављивања позива Израда пројекта за грађевинску дозволу станице  за подизање притиска     Одлука о обустави
1.3.31/2018 Отворени поступак ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

01.03.2018  
1.2.10/2018 Преговарачки поступак без објављивања позива Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера – пословни систем Apolo

Обавештење о покретању поступка

   
2.1.14Н/2018 ЈНВМ Набавку поштанских сандучића ,донела одлуку о покретању

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

05.02.2018 Обавештеље о зак. уговора
2.2.28Н/2018 Наруџбеница Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

05.02.2018 Обавештење о зак. уговора
1.2.24/2018 ЈНВМ КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

06.02.2018 Обавештеље о зак. уговора
Одлука о додели уговора
 
Појашњење1
2.1.15Н/2018 Наруџбеница Набавка гума за аутомобиле, акумулаторе и остале опреме

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

29.01.2018 Обавештење о зак. уговора
2.2.39Н/2018 Наруџбеница Вулканизерске услуге за потребе возног парка

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

31.01.2018 Обавештење о зак. уговора
1.1.18/2018 Отворени поступак Набавка електричне енергије

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

19.02.2018  Појашњење1
2.2.41Н/2018 Наруџбеница Услуге интернета и повезивање удаљених локација Хостинг (Воип)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

01.02.2018 Обавештење о зак. уговору
2.2.40Н/2018 Наруџбеница Услуге прања возила

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

31.01.2018  
2.1.23Н/2018 Наруџбеница Набавка за бифе

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

23.01.2018 Обавештење о зак. уговору