Ценовник

Избором одговарајућих параметара у доњем менију (или у табели) можете наћи тарифне елементе који се примењују за формирање обрачуна услуга ЈП Топлификација. 
Варијабилни део обрачунава се на основу Тарифног елемента (цена) који зависи од:
врсте простора: Стамбени простор, Пословни простор и врсте мерења утрошене енергија: Сопствено мерење, Заједничко мерење.
Фиксни део, зависи од начина обрачуна: Површина, Инсталисана снага.

 

Тарифни елемент


Стамбени_простор

Сопствено_мерење
Тф11 – 0,77 дин/kWh
Површина
Тф21-12 месеци-25.46 дин/m2

Инсталисана_снага
Тф211-12 месеци – 162.92 дин/kW


Заједничко_мерење
Тф12 – 0,85 дин/kWh
Површина
Тф22-12 месеци-25.46 дин/m2

Инсталисана_снага
Тф221-12 месеци – 162.92 дин/kWПословни_простор

Сопствено_мерење
Тф13 – 0,96 дин/kWh
Површина
Тф23-12 месеци-31.83 дин/m2

Инсталисана_снагаТф231-12 месеци – 203.65 дин/kW[/expandsub4]

Заједничко_мерење
Тф14 – 1,06 дин/kWh
Површина
Тф24-12 месеци – 31.83 дин/m2

Инсталисана_снага
Тф241-12 месеци – 203.65 дин/kWНАЧИН КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА ТЕ НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ТС ЈЕД.МЕРЕ НАЧИН ПЛАЋАЊА ЦЕНА
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА
  Стамбени простор Тф11 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач kWh по мерењу  0,77 дин.
Тф12 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места kWh по мерењу  0,85 дин.
Пословни простор Тф13 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач kWh по мерењу  0,96 дин.
Тф14 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места kWh по мерењу  1,06 дин.
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА
  Стамбени простор Тф21 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач m2 12 месеци  25.46 дин
Тф22 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места m2 12 месеци  25.46 дин
Пословни простор Тф23 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач m2 12 месеци 31.83 дин
Тф24 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места m2 12 месеци 31.83 дин
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ – ИНСТАЛИСАНА СНАГА
  Стамбени простор Тф211 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач kW 12 месеци  162.92 дин
Тф221 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места kW 12 месеци  162.92 дин
Пословни простор Тф231 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач kW 12 месеци 203.65 дин
Тф241 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места kW 12 месеци 203.65 дин
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ – ОЧИТАВАЊЕ
  Стамбени и пословни простор Тф3 очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС) по месту расподеле по очитавању 25 дин.

ИТПС – Индивидуална топлопредајна станица
МЗТПС – Мини зонска топлопредајна станица
ЗТПС – Зонска топлопредајна станица

У случају да објекат прикључен на ЗТПС нема уграђен свој мерач, њему се додељује део потрошње измерене на заједничком мерном месту у топлопредајној станици. Укупно измерена заједничка потрошња, умањена за износ просечних губитака у дистрибутивној мрежи и збир директно измерних потрошњи на мерачима у објектима купаца, расподељује се у складу са структуром прикључених објеката на ЗТПС и исказује се у kWh/m2 или kWh/kW за обрачунски период. У овим случајевима максимално додељена потрошња на нивоу грејне сезоне не може прећи следеће вредности:
 180 kWh/m2 по грејној сезони – за стамбени простор који се обрачунава по површини;
 210 kWh/m2 по грејној сезони – за пословни простор који се обрачунава по површини;
 1700 kWh/kW по грејној сезони – за простор који се обрачунава по инсталисаној снази.

Цене су изражене по тарифним елементима, без урачунатог ПДВ  и важе од 01.10.2016. године, од када се примењује Тарифни систем.
Цена и начин обрачуна прикључења се формира по основу Тарифног система и Уредбе о методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом чији се текст може преузети овде.
Уплата се може извршити на шалтеру (од 7-19 часова – радним даном и суботом од 7-12) или уплатницом у пошти и код пословних банака на рачун ЈП „Топлификација“, и то до краја месеца у коме је рачун достављен. Након тога зарачунава се законска камата.

 ЦЕНА ИЗДАВАЊА ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА