ЈНМВ 1.2.6-I/2018 Набавка угоститељских услуга -Партија 1-Пословни ручак. Измењена конкурсна документација,

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.6-I/2018 Набавка угоститељских услуга, Партија 1-Пословни ручак, Измењена конкурсна документација

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.6-I/2018 ПОСЛОВНИ РУЧАК- ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Партија 1

ЈНМВ 2.2.14Н/2018 Превентивно и периодично испитивање радне околине у просторијама, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.14/2018 Превентивно и периодично испитивање радне околине у просторијама, Конкурсну документацију,

можете преузети овде: ЈNMV 2.2.14. N 2018  KONKURSNA DOKUMENTACIJA

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 -МИЛОША ОБИЛИЋА 36А – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала 1. Појашњење на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.3.21/2018 – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 Милоша Обилића 36А.
Можете пруезети овде ЈНОП 1.3.21 2018 Појашњење 1

ЈНМВ 1.2.6-I/2018 Набавка угоститељских услуга Партија I Пословни ручак,Позив и конкурсна документацију.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.6-I/2018 Набавка угоститељких услуга Партија I Пословни ручак,донела Одлуку, Позив и конкурсну документацију

можете преузети овде:POZIV 1.2.6-I-2018-Ugostiteljske usluge-пословни ручак, ЈNMV 1.2.6-I-2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Партија I ,

 

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ТОПЛОВОДА ЗБОГ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –“ Машински и грађевински радови на замени топловода због уређења јавних површина“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.5/2017.

Можете преузети овдеJNOP 1.3.10 2018 Poziv Za Podnosenje PonudeJNOP 1.3.5 2018 Poziv Za Podnosenje Ponude КОНАЧНА ЈНОП 1 3 5 2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЈНМВ 2.2.30Н/2018 Услуге ангажовања лица за обављање послова Б.З.Р, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.30Н/2018 Услуге ангажовања лица за обављање послова Б.З.Р донела Одлуку а конкурсну документацију,

можете преузети овде:JNMV 2.2.30. N 2018 JNMV KONKURSNA DOKUMENTACIJA

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТС НА ЛОКАЦИЈИ: МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2018 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –“ Машински и грађевински радови на изградњи  ТС  на локацији Мале локације“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.10/2018.
Можете преузети овде JNOP 1.3.10 2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA MALE LOKACIJE JNOP 1.3.10 2018 Poziv Za Podnosenje Ponude

ЈНМВ 1.1.17/2018 Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.17/2018 Обавештење о закљученом уговору,

Можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.17/2018 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

ЈНМВ 1.2.6-II/2018 Набавка угоститељских услуга-Набавка славе, појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожареавц је за ЈНМВ 1.2.6-II/2018 Набавка славе одговорила на појашњење бр 1.

Можете преузети овде:JNMV 1.2.6- 2018, 1. POJAŠNJENJE

ЈНМВ 2.2.40Н/2018 Услуге прања возила , Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.40Н/2018 Услуге прања возила донела Обавештење о закљученом уговору,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.40 n 2018 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.