Преглед изведених инвестиција 2017. године


Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м) Укупно прикључених објеката

2017

Део примарног вода у Моравској улици до ТПС „Моравска 56“   165 0
ТПС „Стеван Мокрањац“ – изградња примарног дела топлификационог система и топлопредајне станице 135,44 0
Пионирски трг – доградња секундарног дела топлификационог система 300 8
ТПС „Алексе Дундића“ – Седам секретара СКОЈ-а бб“ – ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 – Народног фронта 1-15, Прва Пролетерска 16-24, Георги Димитрова 21-29 и 20-26, Алексе Дундића 19-37 и 22-38, Барска 19-29 и 24-38, Ђоке Пајковића 25-37 и 26-36, Гргура Вујовића 31-39 и 28-34, Александра Ивановића 29-47, Седам секретара СКОЈа 1-7а
180 0
ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“ – Братства Јединства 85 – 111, Сарајевска 1-29, Космајска 2-4 и Метихијска 18-72
1229,21 1
Доградња локације ТПС Дечијег вртића „Даница“ – ТПС  16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58 – Дрварска 27-43, Ратарска 28-82, Голубачка 1-3 и 2-4, Миодрага Марковића 32-82 и 39-93, Балканска 1-27 и 2-26 и Бате Булића 1-9 и 2-14
2001,12 0
ТПС „Бошкова“ –  ТПС 14/60+15/60 – Војвођанска 2-12, Крајинска 2-14, Бошкова 1-13 и 2-8, Васе Чарапића 2-28 и 1-11, Југовићева 27-55, Боже Димитријевића 38-70
2116,11 25
Ћириковац – доградња примарног и секундарног дела мреже 2500 0
Мале локације 2017  968  112
Мале локације 2016 130,57 11
УКУПНО: 8757,45 157

 

Усвојен План пословања за 2018. годину

Усвојен је План пословања ЈП Топлификација Пожаревац за 2018. годину. Овај План се, заједно са извештајима и плановима претходнихгодина може видети на страници Пословање

ПРЕГЛЕД ИНВЕСТИЦИЈА 2014-2017.

Pregled 2014-17

  2015 2016 2017
Изведене дужине трасе(м) 4302,1 16107 7405,45
Укупно прикључених објеката 325 419 157


Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м) Укупно прикључених објеката

 

 

 

2017

Део примарног вода у Моравској улици до ТПС „Моравска 56“   165 0
ТПС „Стеван Мокрањац“ – изградња примарног дела топлификационог система и топлопредајне станице 135,44 0
Пионирски трг – доградња секундарног дела топлификационог система 300 8
ТПС „Алексе Дундића“ – Седам секретара СКОЈ-а бб“ – ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 – Народног фронта 1-15, Прва Пролетерска 16-24, Георги Димитрова 21-29 и 20-26, Алексе Дундића 19-37 и 22-38, Барска 19-29 и 24-38, Ђоке Пајковића 25-37 и 26-36, Гргура Вујовића 31-39 и 28-34, Александра Ивановића 29-47, Седам секретара СКОЈа 1-7а
180 0
ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“ – Братства Јединства 85 – 111, Сарајевска 1-29, Космајска 2-4 и Метихијска 18-72
1229,21 1
Доградња локације ТПС Дечијег вртића „Даница“ – ТПС  16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58 – Дрварска 27-43, Ратарска 28-82, Голубачка 1-3 и 2-4, Миодрага Марковића 32-82 и 39-93, Балканска 1-27 и 2-26 и Бате Булића 1-9 и 2-14
2001,12 0
ТПС „Бошкова“ –  ТПС 14/60+15/60 – Војвођанска 2-12, Крајинска 2-14, Бошкова 1-13 и 2-8, Васе Чарапића 2-28 и 1-11, Југовићева 27-55, Боже Димитријевића 38-70
2116,11 25
Ћириковац – доградња примарног и секундарног дела мреже 2500 0
Мале локације 2017  968  112
Мале локације 2016 130,57 11
УКУПНО: 7405,45 157

 

 

 

2016

Кнеза Лазара – изградња преносне вреловодне мреже из РК 102 из Синђелићеве
205,33 0
Николе Тесле – Изворска – Станоја Главаша – Примар
425 0
Део примарног магистралног вреловода  села Ћириковац – III етапa I фазе  402,98 0
Синђелићева ТПС 21/64+10/64 Синђелићева 1-25а, Вељка Дугошевића 1-33 и 2-44, Градско сокаче 1-9 и 2-8, Трг Ослобођења 2-8, Таковска 2-8
403,65 31
Николе Тесле ТПС 10/63 – Изворска С. Главша 1-33, Југовићева 28-36, Тршћанска 7-9, Н. Тесле 1-7 и 2-10, Изворска 2-8 и 1-11 2064,4 37
Црногорска – Шесте личке дивизије бр. 55 – ТПС 3/85  – Новосадска цела, ВИ личка 41/1-41/3 и 45, Ловћенска 5-7, Љутице Богдана 3 , Црногорска
222,31 66
МЗ“Чачалица“ ТПС 8/76-1 – Козарачка 1-13а, Хајдучка 1-17, 2-10, Миодрага Морисављевића 1-9а, 2-10, Цане Бабовић 65-79, Пожаревачког партизанског одреда 77
1113,337 18
Моравска 11 ТПС 7/65 – Стишка 2-6, Партизанска 1-21, Моравска 1-47,(од Партизанске до Исидоре Секулић), Исидоре Секулић и Другог Српског устанка, и Влајка Павловића 2-20 и 1-13
1682,63 23
Влајка Павловића ТПС 6/65+9/65+11/65 – Моравска 49-83, Јанка Веселиновића 2-22 и 1-21, Влајка Павловића 22-46 и 15-35, Стишка 10-54, Француска
2201,87 29
МЗ Сопот  ТПС 3/60 – Милоша Обилића 33-37, Илије Бирчанина  1-15 и 2-40, Милована Глишића 1-7 и 2-6
1001,43 20
Милоша Обилића 3 ТПС 8/53  – Б. Јединства 126-132а, В. Добрњца 1-9, В. Југославије 71-85/1, М. Обилића 1-5 899,23 16
Сењанина Иве ТПС 9/52  – В. Југославије 56-74; М. Обилића 7-29; Сењанин Иве 1-37а и 2-12; Б. Радичевића 1-5 1614,75 25
 Косовска друга фаза ТПС 5/77  – Прилепска 1-23, Кнез Милошев Венац 24-46, Карађорђева 1-30 (цела), Звишка 2а-6 и 3-19
1540,47 35
Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке 367,96 29
Сињска – доградња ТПС 5/84+4/84 – Ђоке Пајковића 12-22,Народног фронта 6-10а,Властимира Царевца 31 и 33,Страхињића бана 11-23 1522,54 48
Мале локације 2015 439,3 42
УКУПНО: 16107,187 419

 

 

 

 

2015

Део примарног магистралног вреловода  села Ћириковац – II етапa I фазе  1090,55 0
ТПС  2/72 „Куле Стиг“ – Бошка Вребалова Шумадијска 63-67, Чеде Васовића 62-72
1051,04 50
ТПС „Косте Абрашевић“ 101 – Ч. Васовића 53-59, Невесињска 65, К. Абрашевића 22-56 и 15-101
565,04 37
Вртић Невен – друга фаза, Сопотска улица , ТПС 21/72 – Косовска 33-57,Прилепска 2-16,Делиградска 2-28,К.М.Венац 18-22,Скопљанска,Сопотска 1-3 и 4-32 280,5 87
Шеста личка 34 ТПС 12/85-1 – Шесте личке дивизије 34-36, Прва пролетерска 15-32, Бранка Крсмановића 20-25, Младог радника 1-6 500,69 42
Невесињска 5 Невесињска 1-61, 65а, К. Марка 10-20 и 11-21, Косовска 76-98, К. Абрашевића 1-13 192,42 48
Мале локације 2014 621,81 61
УКУПНО: 4302,05 325

 

Преглед инвестиција 2009-2014

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Изведене дужине трасе(м) 5881 5385 9650 6.301,77 2637 690,76
Укупно прикључених објеката 347 380 330 431 33 41


Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м) Укупно прикључених објеката

2014

Део примарног вода за ТПС „Моравска“ – Моравска бр. 11 – ТПС 7/65 81,45 0
Део примарног вода за ТПС „Влајка Павловића“ – Влајка Павловића бб- ТПС 9/65 197,31 0
МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2013 412 41
Укупно: 690,76 41

2013

Примарни магистрални вод пречника DN 250 кроз улицу Цене Бабовић 1064,34 0
Секундар „Чачалица“ 308,34 0
Део примарног магистралног вреловода  села Ћириковац – I етапе I фазе  902,3 0
МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 362 33
Укупно: 2636,98 33

2012

Дечији вртић у МЗ Бурјан -ТПС 16/58  – Дрварска 2 340,22 34
Невесињска 5 – Невесињска 1-61, 65а, К. Марка 10-20 и 11-21, Косовска 76-98, К. Абрашевића 1-13
1724,11 48
Косте Абрашевића 101 – Ч. Васовића 53-59, Невесињска 65, К. Абрашевића 22-56 и 15-101
740,6 28
Југовићева 4 – друга фаза – Јована.Шербановића 1-21, 23-25, Југовићева 2-12,1-25, Боже .Димитријевића 2-36, Војвођанска 1-9, Книћанинова 2-18, Његошева 17
786,95 160
Алексе Дундића – Барска , Властимира Царевца бб – Ђоке Пајковића 11-19, Властимира Царевца 17-27, Георги Димитрова 12-18, Народног Фронта 2-33а, Алексе Дундића 13-17 и 10 -22, Барска 2-22 и 1-17; Ђоке Пајковића 1-9, Властимира Царевца 14-18
1591,89 50
МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ
1118 111
Укупно: 6301,77 431

2011

Николе Тесле 1 – Примар
200  
Милоша Обилића од Братства и Јединства до МЗ Сопот – Примар 550  
Васе Пелагић – Примар 50  
Васе Пелагић – Пролетерска 2-16,Босанска 1-25,В.Пелагића 21-33,Л.Рибара 31-55,Ђурђева 1-3,Босанска 6-20
200 50
Моравска – Примар
800  
Брдо 3 – доле – Војводе Степе 26-38 и 29-33, М. Јовановића 22-26, Николе Тесле 31-41 и 22-28, Висока 2, Тршћанска 39-47 и 22-24
900 42
Брдо 3 – горе – Хајдук Вељкова 81-115, Хомољска 23-27, Мирослава Јовановића 2/1-26, Н.Тесле 43-51 и 30-38, Тршћанска 43а
1500 51
Брдо 2 доле – Миодрага Јовановића 1-5, Хомољска 2/1-8 и 3-21а, Хајдук Вељкова 10-26 и 47-63, С. Пенезића 11, Виноградска 2-20, Ђорђа Ињића 10-18, Поречка 46-48, 9. српске 2-32, Јанка Веселоновића 2-10и 3-9
2000 85
Брдо 2 – горе – Хајдук Вељкова 65-79, Хомољска 10-14, Слободана Пенезића 9-11, Виноградска 1-29, Душана  Радовића 1-7 и 2-8, Миломира Бранковића 1-9 и 2-10, Толстојева 2-6, Арчибалда Рајса 1-9 и 2-14
2200 42
Липов лад – Зеленгорска 2-36 Косовска 52-58
750 25
Невен, грана 2 – Прилепска 2-16
500 5
МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ   30
Укупно 9650 330

2010

СИЊСКА – Властимира Царевца 31-33; Страхињића Бана 11-23 и Народног Фронта 6-10а; Ђоке Пајковића 12-22
318 21
ДУНАВСКА 61 – Дунавска 51-87; Видинска 2-50; Миодрага Марковића 2-10; Змај Јовина 1-5 и 2а-6а
1200 60
ВИДИНСКА 25 – Видинска 1-37, Миодрага Марковића 12-30, Дрварска 18-38, Аћима Медовића 1-17, Првомајска 2-12
1920 70
Зеленгорска – Невесињска – Зеленгорска 1-27; Невесињска 2-46; Краљевића Марка 1-8
1620 54
МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 327 175
Укупно 5385 380

2009

Ратарска II фаза – Примар 1261 43
Ђердап – Книћаниниова – непарна страна 1-29, Југовићева – парна страна 14-26, Станоја Главаша – парна страна 02-26, Угљешина цела и Сремска цела.
1383 70
ДУП Ужичка  – Бојане Првуловић – непарна страна 3-49, Ужичка – непарна страна 1-33, Дунавска – парна страна 2-40 и Немањина – парна страна 16-22
1463 96
Страхињића Бана – Страхињића Бана 1-15 и Страхињића Бана Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6;  8. јуна 2-14; Вукице Станковић 1-9; Жагубичка 34-46 и црква Свете Петке
1018 101
Шеста личка – Примар
206 6
Мале локације – прикључци на постојећој мрежи 550 31
Укупно 5881 347

 

ПРЕГЛЕД ИНВЕСТИЦИЈА 2009-2017.

pregl1

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 – jun
Изведене дужине трасе(м) 5881 5385 9650 6.301,77 2637 690,76 4302,1 16107 5822,01
Укупно прикључених објеката 347 380 330 431 33 41 325 419 37

pregl2pregl3

 
Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м) Укупно прикључених објеката

 

 

 

2017

Део примарног вода у Моравској улици до ТПС „Моравска 56“   165 0
ТПС „Алексе Дундића“ – Седам секретара СКОЈ-а бб“ – ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 180 0
ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“,  1229,21 1
Доградња локације ТПС Дечијег вртића „Даница“ – ТПС  16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58 2001,12 0
ТПС „Бошкова“ –  ТПС 14/60+15/60 2116,11 25
„Мале локације “ 2016 130,57 11
Укупно: 5822,01 37
       

 

 

 

2016

Кнеза Лазара – изградња преносне вреловодне мреже из РК 102 из Синђелићеве у 205,33 0
Николе Тесле – Изворска – Станоја Главаша 425 0
Део примарног магистралног вреловода  села Ћириковац – III етапa I фазе  402,98 0
ТПС Синђелићева ТПС 21/64+10/64 403,65 31
ТПС 10/63 Николе Тесле-Изворска  2064,4 37
ТПС „Црногорска“ – Шесте личке дивизије бр. 55 – ТПС 3/85   222,31 66
ТПС 8/76-1  МЗ“Чачалица“,  1113,337 18
ТПС 7/65 Моравска 11  1682,63 23
ТПС 6/65+9/65+11/65 Влајка Павловића  2201,87 29
ТПС 3/60 МЗ „Сопот“  1001,43 20
ТПС 8/53  Милоша Обилића 3  899,23 16
ТПС 9/52  Сењанина Иве  1614,75 25
ТПС 5/77  – Косовска друга фаза 1540,47 35
Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке 367,96 29
ТПС „Сињска“ – доградња ТПС 5/84+4/84  1522,54 48
„Мале локације “ 2015 439,3 42
Укупно: 16107,187 419
       

 

 

 

 

2015

Део примарног магистралног вреловода  села Ћириковац – II етапa I фазе  1090,55 0
ТПС  2/72 „Куле Стиг“ – Бошка Вребалова 1051,04 50
ТПС „Косте Абрашевић“ 101  565,04 37
ТПС „Невен“ – друга фаза, Сопотска улица , ТПС 21/72  280,5 87
ТПС 12/85-1, Шеста личка 34  500,69 42
ТПС „Невесињска 5“  192,42 48
„Мале локације “ 2014 621,81 61
Укупно: 4302,05 325
       

 

2014

Део примарног вода за ТПС „Моравска“ – Моравска бр. 11 – ТПС 7/65 81,45 0
Део примарног вода за ТПС „Влајка Павловића“ – Влајка Павловића бб- ТПС 9/65 197,31 0
„Мале локације “ 2013 412 41
Укупно: 690,76 41
       

 

 

2013

Примарни магистрални вод пречника DN 250 кроз улицу Цене Бабовић 1064,34 0
Секундар „Чачалица“ 308,34 0
Део примарног магистралног вреловода  села Ћириковац – I етапе I фазе  902,3 0
„Мале локације “  362 33
Укупно: 2636,98 33
       

 

 

2012

Дечији вртић у МЗ Бурјан-ТПС 16/58 Дрварска 2 340,22 34
ТПС 8/77 – Невесињска 5 1724,11 48
ТПС 6/77 – Косте Абрашевића 101  740,6 28
ТПС 8/63 – Југовићева 4 друга фаза 786,95 160
ТПС 7/85+1/85 – Алексе Дундића – Барска , Властимира Царевца бб 1591,89 50
„Мале локације “  1118 111
Укупно: 6301,77 431
       

 

 

 

2011

Николе Тесле 1 200  
Милоша Обилића од Братства и Јединства до МЗ Сопот 550  
Васе Пелагић 50  
Васе Пелагић 200 50
Моравска 800  
Брдо 3 – доле 900 42
Брдо 3 – горе 1500 51
Брдо 2 доле 2000 85
Брдо 2 – горе 2200 42
Липов лад 750 25
Невен, грана 2 500 5
МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ   30
Укупно 9650 330
       

 

2010

СИЊСКА 318 21
ДУНАВСКА 61 1200 60
ВИДИНСКА 25 1920 70
Зеленгорска – Невесињска 1620 54
МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 327 175
Укупно 5385 380
       

 

2009

Ратарска II фаза  1261 43
Ђердап 1383 70
ДУП Ужичка   1463 96
Страхињића Бана  1018 101
Шеста личка 206 6
Мале локације – прикључци на постојећој мрежи 550 31
Укупно 5881 347

ИНТЕЗИВИРАЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТОПЛИФИКАЦОНЕ МРЕЖЕ

Радови на изградњи дела топлификационе мреже у улици Вељка Дугошевића се приводе крају. Такође, одлично напредују и радови  у Синђелићевој, Сењанина Иве, Миодрага Милисављевића, Ускочкој, Хајдучкој и Козарачкој, у Бусију и Бурјану.