Набавке 2017

РБ ТИП ЈН
НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ
РОК
ОБАВЕШТЕЊА

1.3.25/2017

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Машински и грађевински радови на локацији ТПС 15/41и 16/41, Стевана Мокрањца 1, на МЗ Сопот 2 ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
20.09.2017  

2.2.22н /2017

ЈНМВ Наруџбеница Правне услуге КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 01.08.2017  
2.1.11/2017 ЈНМВ Набавка техничких гасова по партијама
Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА1
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА2
31.07.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1.1.12/2017

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
22.08.2017 Појашњење4
Појашњење3

Појашњење2

1.3.6/2017

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Машински и грађевински радови на локацији ТПС 02/56 у Пожаревцу ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА1
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
16.08.2017 Појашњење 2
Појашњење 1

1.3.31/2017

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ЦЕВОВОДА(ХОТЕЛ ДУНАВ И ПИК) ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
08.08.2017  

1.1.5/2017

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Набавка арматзре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
24.07.2017 ОДЛУКА О ЗАК. ОС
Појашњење 1

1.1.7/2017 1.Партија

ЈНМВ Канцеларијски материјал ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
21.07.2017 Обавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1

1.1.7/2017 2.Партија

ЈНМВ Набавка оригиналних тонера ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
21.07.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2

2.1.4н/2017

ЈНМВ Наруџбеница Набавка аутомата и воде за пиће КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13.07.2017 Обавештење о зак. уговора

1.1.8/2107

ЈНМВ Набавка рачунара и сродне опреме ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 14.07.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2

2.2.10/2017

ЈНМВ Наруџбеница Израда стручних налаза електричних инсталација и громобрана КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 11.07.2017  

1.2.1-5/2017

ЈНМВ Сервис агрегата, уређаја и алата по партијама- Партија 5.Сервис постројења за повишеља притиска ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
06.07.2017 Обавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1.2.22/2017

ЈНМВ Набавка услуге очитавања калориметара ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
26.06.2017 Поднет захтев за заштиту права
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1.3.12/2017

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Радови на доградњи дистрибутивне и прикључне мреже на локацији „село Ћириковац“ у Ћириковцу ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
21.07.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

2.1.8Н
/2017

ЈНМВ Наруџбеница Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 30.06.2017 Обавештење о закљученом уговору
1.1.16/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Набавка опреме аутоматике за потребе изградње и одржавања ТС ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
06.07.2017 Обавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење 1
 
1.1.2/2017 ЈНМВ Партија I Набавка алата и уређаја ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
24.05.2017 Обавештење о закљученом уговору2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о продужењу рока

ПОЈАШЊЕЊЕ3

ПОЈАШЊЕЊЕ2
 
ПОЈАШЊЕЊЕ1
1.2.9/2017 ЈНМВ Физичко техничко обезбеђење објеката ЈПТ ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
23.05.2017 Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

ПОЈАШЊЕЊЕ1
1.3.15/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
05.06.2017 Обавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.3.29/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК САНАЦИЈА ЧВРСТИХ ТАЧАКА ЈАВНИ ПОЗИВ
Конкурсна документација
08.06.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.1.13/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС)

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

20.07.2017 ОДЛУКА О ЗАК. ОС
Промена рока

Појашњење 2

Одлука о обустави поступка

Обавештење о измени конкурсне документације

ПОЈАШЊЕЊЕ1
2.2.28Н/2017 ЈНМВ Наруџбеница Периодични преглед и сервис опреме  ПП Заштите КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 05.05.2017 Обавештење о закљученом уговору

2.2.24Н
/2017

ЈНМВ Наруџбеница Услуга именовања тела за разврставање, преглед и испитивање  опреме под притиском КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23.05.2017 Обавештење о зак. уговору
Појашњење 1
1.1.2
/2017
ЈНМВ Набавка алата и уређаја-по партијама, 2.Партија-Електрични алати ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
25.05.2017  
1.1.1/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
18.05.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.3.4/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
16.05.2017 Обавештење о зак. уговору
Одлука о додели уговора

ПОЈАШЊЕЊЕ2
 
ПОЈАШЊЕЊЕ1
1.2.8/2107 ЈНМВ Услуге осигурања имовине и запослених ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 08.05.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ПОЈАШЊЕЊЕ1
1.3.28/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК САНАЦИЈА РЕВИЗИОНИХ КОМОРА ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
18.04.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.1.9/2017 ЈНМВ НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА II-ПАРТИЈА-НАБАВКА АНТИВИРУС ПРОГРАМА ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
13.04.2017

Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

2.1.2/2017 ЈНМВ Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
11.04.2017 Обавештење о зак. уговору
Одлука о додели уговора
1.2.11/2017 ЈНМВ Набавка  услуге штампања рачуна и образаца ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
10.04.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОС

Обавештење о продужењу рока

ПОЈАШЊЕЊЕ2

ПОЈАШЊЕЊЕ1
2.2.18/2017 ЈНМВ Наруџбеница Испитивање и сервис инсталација и опреме стабилних система дојаве пожара КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 06.04.2017 Обавештење о зак. уговору
1.1.12/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Набавка арматуре, ручне, запорне, регулационе и секционе

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

28.04.2017

Појашњење 6
Појашњење 5

Појашњење 4
Појашњење 3
Појашњење 2
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ПОЈАШЊЕЊЕ2

ПОЈАШЊЕЊЕ1

1.1.19/2017 ЈНМВ Набавка електроматеријала и електроопреме

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

10.04.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Померање рока

ПОЈАШЊЕЊЕ1
1.3.11/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Машински и грађевински радови на изградњи ТС на локацији Мале локације 2017 ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
24.04.2017 Обавештење о зак. уговору
1.2.23/2017 ЈНМВ Услуге проценитеља имовине ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
04.04.2017 Обавештење о зак. уговору
Одлука о додели уговора
1.2.4/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Радиографска контрола заварених спојева ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
30.03.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.1.4/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
19.04.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 

Појашњење 2
Појашњење 1
1.2.7-I/2017 ЈНМВ Набавка угоститељских услуга I-Партија-Пословни ручак ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 31.03.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.2.7-II/2017 ЈНМВ Набавка угоститељских услуга-II Партија ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 31.03.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.3.30/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Машински и грађевински радови на замени магистралног цевовода у улици 6. Личка дивизија ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
13.04.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Померање рока

Појашњење 2 
Појашњење 1
1.2.17/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊА И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
12.04.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење 2
Појашњење 1
1.2.3/2017 ЈНМВ Сервис аутоматике и опреме ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
22.03.2017

Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Померање рока 2

Померање рока 1

1.3.2 /2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА УСЛУГЕ ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
30.03.2017
Обавештење о зак. уговору
2.2.9Н /2016 ЈНМВ Наруџбеница Сервис виљушкара КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
20.02.2017
Обавештење о зак. уговору
1.1.18/2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОЗИВ

Конкурсна документација
15.03.2017 Обавештење о зак. уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
Појашњење 1